Elvüqar Kərimli

Böyük layihələri detallı planlamaq, nəzarət etmək üçün Primavera proqramı, bu programın təlimi üçün isə Gantt şirkəti və onun təcrübəli heyəti ən doğru seçimdir. Praktiki təlim üçün təşəkkür edirəm.

Scroll to Top