Primavera Risk Analysis

Mikayıl Əliyev

Konsultant | Təlimçi

Konsultant | Təlimçi Mikayıl Rəhimov 10 ildən çoxdur yerli və xarici şirkətlərdə inşaat,neft-qaz,informasiya texnologiyaları sənayelərində layihələrin planlaşdırılması və kontrolu sahəsində işləyir. Riyazi modelləşdirmə üzrə magistr dərəcəsi var və layihələrin planlaşdırılması və idarə edilməsi üzrə aşağıdakı beynəlxalq sertifikasiyaları vardır:

Certified Project Scheduling Professional (PScP™) Certified Project Scoping Professional (PSpP™) Schedule Risk Analysis with Primavera Earned Value Management Applied Project Controls Effective Project Control System for Engineering and Construction Projects Progress Measurement System Leadership in Projects Methodology of Project Management

Bu günə kimi aşağıda qeyd olunan bir çox yerli və xarici şirkətlərin əməkdaşları üçün həm təlimlər keçmişdir həm də xidmət göstərmişdir:

Saipem, AECOM, MACE international, Lindner group, Bos Shelf, Azfen, Alke Construction, Caspian Investment and Development Corporation, KTİB holding, Dia holding, PMD Group, Agroinvest, Azimport, SOCAR, Azərqaz, Akkord inşaat sənaye, AS inşaat, A-KOND, Vertex, SMTS Qrup, Sentra, Global, Technol, Laser Gulf, Improtex, Təhsil nazirliyi və Nəqliyyat nazirliyi və s.

Təlim haqqında

Primavera Kursu haqqında

Primavera P6 dünyada ən çox istifadə olunan layihə planlaşdırma, nəzarət və idarə etmə proqramıdır.
Bu proqram hər növ və böyüklükdəki layihələr üçün ən yaxşı idarəetmə vasitəsidir. Primavera hər hansı bir layihəni başdan sona qədər bütün tərəfləri ilə planlaşdırmanızı və nəzarət etmənizi təmin edəcək proqramdır. Layihənin vaxtının, büdcəsinin, resursların, risklərin təyin edilməsi və analizi baxımından sizə çox kömək olacaq və müvafiq hesabatların hazırlanmasında sizin üçün ən yaxşı vasitədir. Layihə yönümlü fəaliyyət göstərən şirkətlərə  fərqli sfera və platformalarda, sektorlarda müxtəlif həllər təqdim edir.Primavera ilə hər hansı bir layihəni planlayaraq o layihədə iştirak edən hər kəsin iş müddətindəki vəziyyətini izləmək mümkündür. Beləliklə layihənin həyat dövrü(icrası) ərzində hansı gün hansı işçilərin işləyəcəyini,nə qədər resurslara ehtiyacınız olduğunu, hansı ay nə qədər büdcəyə ehtiyacınız olduğunu, problemlərin proyektə nə qədər mane olacağını, hər an qazanc və ziyanın balansını tam olaraq nəzarətdə saxlama və layihənin gələcəyi ilə bağlı düzgün proqnozlar vermə imkanınız olacaq.

Müddət

21 saat

Dil

Azərbaycan dili

Qiymət

1260 AZN

Təlimçi

Mikayıl Rəhimov

 • Planlama mühəndisləri, Layihə kontol mühəndisləri, Layihə rəhbərləri və onların köməkçiləri.
 • Layihə mühəndisləri, Layihə koordinatorları, Layihə komdansının üzvləri və Büdcə planlama və büdcəyə nəzarət mühəndisləri.
 • Universitetlərin sənaye mühəndisliyi, memarlıq və inşaat,tətbiqi-riyaziyyat, kompüter mühəndisliyi və digər texniki fakültələrinin məzunları
 • Layihənin yaradılması
 • İşlərin iyerarxik strukturunun yaradılması (WBS)
 • Layihənin təqvimin yaradılması
 • İşlərin əlavə edilməsi
 • İşlər arasındakı məntiqi asılılığın qurulması və növləri
 • İşin icrası üçün tələb olunan vaxtın, resursların(insan, texnika və materialların) və büdcənin hesablanması
 • İşlərin qruplaşdırılması, çeşidləməsi və filtirasiyası
 • Maketlərin yaradılması,yadda saxlanması,import və eksport edilməsi
 • Məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi
 • Resurs bazasının yaradılması və işlərə təyin edilməsi
 • Layihənin təqvim planının yaradılması
 • İşlərin nömrələnməsi və onların əhəmiyyəti
 • Layihə,iş və resurs kodlarının yaradılması və istifadə qaydaları
 • Layihədə kritik yol nədir və onun əhəmiyyəti (CPM)
 • Layihənin əsas təqvim planının yaradılması (Baseline)
 • Layihənin planının optimallaşdırılması
 • Layihənin təqvim planının yerinə yetirilməsi
 • İcra olunan işlərin faizlərinin hesablanması qaydaları
 • Layihənin yerinə yetirilməsinin təhlili (Əsas planla müqayisəsi)
 • Layihənin yerinə yetirilməsinin hesabatı (Histogramlar, S əyriləri (S-Curve) və digər hesabatlar)
 • Layihənin gələcəyi ilə bağlı proqnozların verilməsi
 • Layihə üzrə verilənlərin dəyişdirilməsi
 • İcra olunmuş dəyərin idarə olunması(Earned Value Management) nədir və onun layihədə tətbiqi
 • İcra olunmuş dəyərin(Earned Value) hesablanması metodları və indekslər
 • Layhənin nəğd pul hərəkəti (Cash Flow) və büdcəyə nəzarət
 • Layihənin gələcəyi ilə bağlı proqnozların verilməsi
 • İş sənədlərin yaradılması və işlərə təyin edilməsi (WPs&Docs)
 • İşlərlə əlaqəli məsələlərin yaradılması metodları
 • Layihənin veb-saytının yaradılması
 • Primavera P6 –nın istifadəçi və administrator parametrləri

 

1. Giriş

 • Project Management moduluna giriş
 • Project Management modulunda naviqasiya
 • Şirkətin layihə portfellərinin yardılması
 • Layihə portfellərinə cavabdeh şəxslərin müəyyən edilməsi

2. Layihənin yaradılması

 • Şirkətin layihələrin strukturunun yaradılması (EPS)
 • Şirkətin iyerarxik təşkilatı struktunun yaradılması (OBS)
 • Layihənin yaradılması
 • Layihənin parametrlərinin təyin edilməsi
 • Layihəyə cavabdeh şəxsin müəyyən edilməsi

3. Təqvimin yaradılması və növləri

 • Qlobal təqvimlər
 • Layihə təqvimləri
 • Resurs təqvimləri

4. Layihənin işlərin iyerarxik strukturu (WBS)

 • İşlərin iyerarxik strukturunun yaradıması
 • İşlərin iyerarxik strukturunun kodların təyin edilməsi
 • Layihənin iyerarxik strukturu üzrə məsul şəxslərin təyin edilməsi

5. İcra olunacaq işlər

 • İşlərin əlavə edilməsi
 • İşlərin təsvir edilməsi
 • İşlərin addımları
 • İşlərin exceldən birbaşa Primaveraya yüklənməsi (İmport from excel)
 • İşlərin nömrələnməsi və onun mahiyyəti
 • İşlərin yenidən nömrələnməsi

6. İşlərin növləri

 • Bir birindən asılı olan işlər (Task Dependent)
 • Resursdan asılı olan işlər (Resource Dependent)
 • Hər hansı bir işin başlanması və digər işin qurtarmasından asılı olan işlər (LOE)
 • Hər hansı əsas mərhələnin başlama vəya qurtarma vaxtını bildirən işlər (Milestone)
 • İşlər paketini(work package) təmsil edən işlər

7. İşin müddəti və onun hesablanması

8. İş kodları

 • İş kodlarının yaradılması
 • İş kodlarının strukturu
 • İş kodlarının işlərə bağlanması
 • İş kodlarının əhəmiyyəti

9. İşlər arasında məntiqi(texnoloji) əlaqənin qurulması

 • İşlər arasında əlaqələrin növləri
 • İşlər arasında məntiqi əlaqənin qurulmasının müxtəlif metodları
 • Kritik əlaqələr
 • Kritik işlər və kritik yol (CPM)
 • Qant diaqram/Çubuq diaqramlar (Gantt chart/Bar charts)
 • İşlərin şəbəkə məntiqi (Network Logic)

10. Məhdudiyyətlər və onların tətbiqi

 • Layihə üzrə məhdudiyyətlər
 • İşlər üzrə məhdudiyyətlər

11. Layihənin təqvim planının yaradılması

 • Təqvim planının gündəliyinin yoxlanması
 • Təqvimi planlaşdırmanın seçimləri

12. Xüsusi maketlər və formalar

 • Qruplaşdırma
 • Çeşidləmə
 • Filtrləmə
 • İşlərin cədvəli
 • Bar Chart-ın istifadəçiyə uyğun dəyişdirilməsi
 • Hesabatların hazırlanması və çapı
 • Maketlərin yaradılması,yadda saxlanması, import və eksport edilməsi

13. Resurslar

 • Resurs bazasının yaradılması
 • Resursların alış/satış qiymətlərinin təyin edilməsi
 • Resursların qiymət dəyişikliklərinin layihənin büdcəsinə təsiri və analizi
 • Resursların təqviminin təyin edilməsi
 • Şirkətin maksimum resurs potensialının(ehtiyatının) təyin edilməsi
 • Resursların əvəz edilməsi

14. İşlərin, Resursların və büdcə sərfiyyatının analizi

 • İşlərin sərfiyyat cədvəli
 • İşlərin sərfiyyat histogramı və S Əyrisi
 • Resursların sərfiyyat cədvəli
 • Resursların sərfiyyat histogramı və S Əyrisi
 • Resurların bərabərləşdirilməsi (Levelling)
 • Büdcə sərfiyyatı cədvəli
 • Büdcə sərfiyyatı histogramı və S Əyrisi
 • Plan və faktiki/real xərclərin müqayisəsi
 • Layihənin gələcəyi ilə bağlı proqnozların verilməsi
 • Layihədə plana əsasən gələcəkdə tələb olunacaq işçi qüvvəsinin, texnikaların, materialların əvvəlcədən müəyyən edilməsi

15. İşin müddətinin növləri (Duration types)

6. İcra olunan işin faizinin hesablanması qaydaları

 • İşin müddətinə görə icra olunan işin tamamlanmış hissəsinin faizin hesablanması
 • İşin həcminə görə icra olunan işin tamamlanmış hissəsinin faizin hesablanması
 • Fiziki olaraq icra olunan işin tamamlanmış hissəsinin faizin hesablanması

17. İşin fiziki faizinin hesablama qaydaları

18. İşlərin məntiqi ardıcıllığın izlənməsi

19. İcra olunmuş dəyərin hesablanması (Earned Value)

 • Vaxta görə icra olunmuş dəyərin hesablanması
 • Fiziki olaraq icra olunmuş dəyərin hesablanması
 • Aylıq ödəniş üçün icra olunmuş dəyərin hesablanması
 • Planlaşdırılmış xərclər (PV – Planned Value)
 • Xərclərin icra indeksi (CPI – Cost Performance Index)
 • Planın icra indeksi (SPI – Schedule Performance Index)
 • Xərclər fərqi (CV – Cost Variance)
 • Planlaşdırılmış və faktiki dəyər arasındakı fərq (SV – Schedule Variance)

20. Xərclər

21. Əsas – Məqsədli layihə Planı (Baseline plan)

 • Əsas plan nədir
 • İdeal əsas plan necə olmaldır?
 • Əsas planın yaradılması və layihəyə bağlanması
 • Əsas planın növləri
 • Layihə planının optimallaşdırılması

22. Layihənin təqvim planının yenilənməsi

 • Məlumat tarixi
 • Layihənin təqvim planının kopyalanması
 • İcra olunmuş və davam edən işlər üzrə məlumatların qeyd edilməsi
 • Məlumatların excel-dən import edilməsi
 • Dəyişikliklərin qeyd edilməsi
 • Təqvim planının yenilənmə siyahısı (Checklist)
 • Yenilənmiş planın əsas planla müqayisəsi
 • Gecikmiş/gecikən işlərin müəyyən edilməsi və analizi
 • Yenilənmiş təqvim planının saxlanması (Backup)

23. Qlobal dəyişikliklər

24. Müxtəlif təqvim planlarının müqyisəsi

25. Layihənin iş sənədləri (WPs&Docs)

26. Valyutalar

27. İstifadəçi parametrləri

28. Administrator parametrləri

29. Administrator kateqoriyaları

 

 • Primavera P6 proqramının iştirakçıların kompüterinə yüklənməsi və sazlanması
 • Təlim materialları
 • Praktiki çalışmalar
 • Sertifikat
 • Kofe-break
 • İş tapmaqda köməklik
 • Təlimdən sonra dəstək

1. Kursun sonunda sertifikat verilirmi?

 Bəli sertifikat verilir.

2. Kursda iştirak edənlər işlə təmin olunur mu?

Kurslarımızda iştirak edənlərin CV-lərini əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlər bizdən işçi istədikləri halda onlara təqdim edirik.

3. Qrupda neçə nəfər olur?

Minimum 6 nəfər, maksimum 12 nəfər

4. Kurs hansı dildə tədris olunur?

Azərbaycan dilində. Tələb olunarsa ingiliscə də tədris olunur.

5. Primavera proqramını şəxsi kompüterimizə yükləyəcəksinizmi?

Bəli, kurs praktiki olduğu üçün iştirakçıların hər birinin şəxsi kompüterinə Primavera P6 proqramı yüklənəcək, və kursdan sonra da sizin kompüterinizdə qalacaq. Kursdan sonra yalnız şəxsi məqsədlər üçün istifadə edə biləcəksiniz. Hər hansı bir şirkətin işi üçün istifadə etmək qadağandır.

6. Dərslər necə tədris olunur?

Dərslər tam praktiki olaraq proqram üzərində tədris olunur. Yəni iştirakçıların hər biri kurs ərzində keçiriliən bütün mövzuları proqram vasitəsi ilə əyani olaraq nümunə layihə üzərində tətbiq edir. 

7. Fərdi olaraq kurs tədris olunurmu?

Bəli, fərdi olaraq da Primavera P6 kursunu tədris edirik. Ətraflı məlumat üçün zəhmət olmasa 050 257 15 36 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Scroll to Top