Microsoft Project
Fundamental + Advanced

Şamil Bağmanov

Konsultant | Təlimçi

Şamil Bağmanov 10 ildən çox təcrübəli Layihə Planlaşdırma mütəxəssisidir. PMP, “Microsoft Certified Professional” və “Microsoft Project ilə Layihələrin idarə edilməsi” üzrə beynəlxalq sertifikasiyalı mütəxəssisdir. 

– Applied Project Controls, Earned Value Management kimi beynəlxalq treyninqlər alıb və Sənaye mühəndisliyi üzrə magistr dərəcəsi var. 

Gantt şirkətinin Microsoft Project üzrə instruktorudur.

Təlim haqqında

Microsoft Project kursu haqqında

Microsoft Project layihə planlaşdırma və idarə edilməsində istifadə olunan dünyanın ən məşhur proqramlarından biri, bir Microsoft məhsuludur. Bu proqram layihə menecerləri üçün dizayn edilib. Layihə rəhbərləri, layihə mühəndisləri və planlaşdırma mütəxəssisləri bu proqramla plan hazırlıyır, görüləcək işlərə resurslar təyin edir, proqresi izləyir, büdcəni idarə edir və adam başına düşən iş yükünü analiz edə bilir.

Müddət

12 saat

Dil

Azərbaycan dili

Qiymət

790 AZN

Tələbələr Üçün Qiymət

490 AZN

Təlimçi

Şamil Bağmanov

 • Layihə komdansının üzvləri, planlama mütəxəssisləri, layihə rəhbərləri və onların köməkçiləri
  Layihə mühəndisləri, layihə koordinatorları, və büdcəyə nəzarət mütəxəssisləri
  Universitetlərin iqtisadiyyat, menecment, sənaye mühəndisliyi, memarlıq və inşaat, tətbiqi-riyaziyyat, kompüter mühəndisliyi və digər texniki fakültələrinin tələbə və məzunları

   

Layihələrinizi daha rahat idarə edəcəksiniz! Layihənin təqvim planının hazırlanması, resursların planlanması, büdcənin planlanması, proqresin izlənməsi, layihənin vəziyyətinin (status) qrafiki və vizual hesabatlarının hazırlanması kimi bacarıqları praktiki layihə üzərində öyrənəcəksiniz.

 • 1.Layihənin başladılması 

  • Yeni Layihənin yaradılması və yadda saxlanılması 
  • Şablon formalardan layihənin yaradılması 
  • Excel faylından layihənin yaradılması 
  • Layihə təqviminin yaradılması 
  • İş və qeyri iş günlərinin təyin edilməsi 
  • Layihənin parametrlərin tərtibatı 
  • Layihə məlumatlarının daxil edilməsi 

  2. Layihə işlərinin daxil edilməsi 

  • İşlərin yaradılması 
  • Manual və avtomatik fəaliyyətlərin tənzimlənməsi 
  • Təkrarlanan işlərin yaradılması 
  • Əsas mərhələlərin yaradılması 
  • Milestone yaradılması 
  • Layihənin iyerarxik strukturunun (WBS) təyin edilməsi 
  • Layihənin iyerarxik (WBS) strukturunun kodlaşdırılması 
  • İş növlərinin tənzimlənməsi 

  3. İşlər arası bağlantıların qurulması 

  • İşlər aralarında əlaqələrin növləri 
  • İşlər aralarında əlaqələrin qurulması 
  •  İşlərə məhdudiyyətlərin qoyulması 
  • Gecikmə(Lag) və gözləmə(lead) istifadəsi 
  • Gantt diaqram/Çubuq diaqramlar (Gantt chart/Bar charts) 
  • İşlərin şəbəkəsi 
  • Kritik işlər və kritik yol 
  • İşlər arası asılılığın izlənməsi 

  4. Resursların yaradılması 

  • Resurs bazasının yaradılması 
  • İşçi resursların yaradılması 
  • Material və texnika resurslarının yaradılması 
  • Resursların qiymətlərinin təyin edilməsi 
  • Xərc resurslarının yaradılması 
  • Resursların təqviminin təyin edilməsi 
  • Resursların qiymət dəyişikliklərinin layihənin büdcəsinə təsiri və analizi 
  • Şirkətin maksimum resurs potensialının(ehtiyatının) təyin edilməsi 

   5. Resursların işlərə təyin edilməsi 

  • Resursların işlərə əlavə edilməsi 
  • Resurs yüklənməsinin həll edilməsi 
  • Təyin edilən resursların dəyişdirilməsi 

  6. Görünüşlərlə işləmək 

  • Görünüşün seçilməsi 
  • Cədvəl görünüşləri 
  • Cədvəl sütunlarının əlavə edilməsi 
  • Eyni anda iki görünüşün göstərilməsi 
  • Zaman tuneli (Timeline) görünüşündən istifadə 
  • Fəaliyyət və resursların çeşidlənməsi 
  • Fəaliyyət və resursların qruplaşdırılması 
  • Fəaliyyət və resursların filtrlənməsi 
  • Gantt qrafikinin dizayn dəyişdirilməsi 

  7. Layihənin izlənməsi və analizi 

  • Əsas plan (baseline), qrafikləndirmə və faktiki dəyərlər 
  • Əsas planın yaradılması,silinməsi və dəyişdirilməsi 
  • Yeni işlərin əsas plana əlavə edilməsi 
  • Layihə planının yenilənməsi 
  • Faktiki xərclərin daxil edilməsi 
  • Bitməmiş işlərin yenidən qrafikləndirmə 
  • Layihə proqresinin yenilənməsi 
  • Layihə proqresinin əsas planla müqayisə edilməsi 

  8. Hesabatların hazırlanması 

  • Layihə statusu hesabatı 
  • Layihə qrafikləndirmə hesabatı 
  • Xərclərin hesabatı 
  • Qrafik hesabatlarla işləmək 
  • İcra olunmuş dəyər hesabatı (EV) 
  • Çap görünüşü və hesabatlar 

  9. Layihə məlumatlarının komunikasiyası 

  • Layihənin digər formatlarda yadda saxlanılması 
  • Qlobal şablonların yaradılması 

  10. Xüsusi xanalardan istifadə 

  • Xüsusi xanaların yaradılması 
  • Xanaların adlandırılması 
  • Xana dəyərlərinin hesablanması üçün formulaların təyin edilməsi 
  • Xüsusi seçimlərin parametrləri 
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Scroll to Top