Praktiki Layihələrin İdarə Edilməsi

Vüsal Həsənov

Layihələrin idarə edilməsi üzrə təlimçi

PMP (Project Management Professional), Layihə idarəetməsi üzrə beynəlxalq sertifikat

PhD, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Özəl sektor və dövlət qurumlarında, o cümlədən bir neçə beynəlxalq təşkilatda (Dünya Bankı, FinLit Group kimi) planlaşdırma, tədqiqat, inkişaf və idarəetmə sahələrində 10 ildən artıq iş təcrübəsi

Təhsilin idarə olunması və liderlik üzrə ABŞ Fulbright Humphrey proqramının qalibi (Kaliforniya Universitetində və Pensilvaniya Dövlət Universitetində təhsil)

İqtisadiyyat üzrə Türkiyə Respublikasında bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrində təhsil

İqtisadiyyat və təhsil sahəsində 10-dan çox məqalə və konfrans materialı, həmçinin çoxlu sayda yerli və beynəlxalq konfranslarda və təlimlərdə iştirak

Təlim və tədris etdiyi sahələr: Layihələrin idarə edilməsi, Strateji idarəetmə, Korporativ sosial məsuliyyət, Beynəlxalq biznes və Marketinq

Təlim haqqında

Praktiki Layihələrin İdarə Edilməsi

Layihələrin effektiv idarə edilməsi hər bir layihə icra edən müəssisə üçün ən vacib amildir.

 

Müddət

21 saat

Dil

Azərbaycan dili

Qiymət

690 AZN

Təlimçi

Vüsal Həsənov

 

Layihələrin İdarə Edilməsi və İdarəetmə Metodologiyaları

 • Layihə idarəetməsi metodologiyasının üstünlükləri
 • Layihədə məhdudiyyətlərin balanslaşdırılması
 • Layihənin xüsusiyyətləri
 • Layihə nədir?

Layihə İdarəetməsi üzrə Əsas Anlayışlar

 • Layihənin planlaşdırılması prosesi
 • Layihənin Həyat Dövrü və Mərhələləri
 • Layihə, Proqram və Portfel anlayışları
 • Layihə rəhbərinin öhdəlikləri

 

 

Layihələrin Müəyyənləşdirilməsi və Seçimi

 • Təklif üçün Sorğu (RFP) və əsas komponentləri
 • Layihə Nizamnaməsi (Project Charter) və əsas komponentləri
 • Layihənin idarəetmə strukturu ( Org. Chart)
 • Layihənin müəyyənləşdirilməsi

Layihə Təkliflərinin Hazırlanması

 • Təklifin verilməsində nəzərə alınmalı amillər
 • Təklifin hazırlanması
 • Təklifin qiymətləndirilməsində nəzərə alınmalı amillər

 

Layihə Tapşırığı və İşlərin iyerarxik Strukturu (WBS)

 • Layihə tapşırığının (Project Scope) müəyyənləşdirilməsi
 • İşlərin iyerarxik strukturunun (WBS) hazırlanması
 • Öhdəliklərin Təyini Matrisi (RAM)

Layihədə Resursların və Müddətin Planlaşdırılması

 • İşlərin və müddətin müəyyənləşdirilməsi
 • Layihənin iş qrafikinin hazırlanması
 • Resursların təxmin və təyin edilməsi
 • Kritik Yolun (Critical Path) təyini

Layihədə Xərclərin Planlaşdırılması

 • Xərclərin təxmin edilməsi
 • Büdcənin planlaşdırılması

Layihədə Risklərin Planlaşdırılması

 • Risklərin idarə edilməsi planı
 • Risklərin müəyyənləşdirilməsi
 • Risklərin qiymətləndirmə matrisi
 • Anti-risk tədbirlərinin hazırlanması

 

 

Layihə Meneceri və Layihə Komandası

 • İcra mərhələsində layihə menecerinin öhdəlikləri
 • Effektiv layihə menecerlərinin əsas xüsusiyyətləri
 • Layihə komandasının yaradılması və idarə edilməsi

Layihədə Kommunikasiyanın Təşkili və Sənədləşmə

 • Layihədə kommunikasiya formaları
 • Layihənin kommunikasiya planı
 • İclaslar və hesabatlar

 

  • Layihənin tapşırığına, vaxtına və büdcəsinə nəzarət
  • Risklərə nəzarət
  • Dəyşikliklərin idarə edilməsi
  • Keyfiyyətə nəzarət
  • İcra olunmuş dəyərin idarə edilməsi (EVM)
  • Yekun mərhələdə görüləcək işlər
  • Müştəri tərəfindən geri-bildiriş
  • Layihəyə vaxtından əvvəl xitam vermə halları
  • Öyrənilmiş təcrübələrin arxivlənməsi
  • Layihənin sonunda bütün tərəflərlə müqavilələrə xitam verilməsi
  • Layihənin performans dəyərləndirməsi

 

 • İş Bölgü Strukturu (WBS)
 • Təxminlərin hesablanması texnikaları
 • Layihə işlərinin məntiqi asılılıqları
 • Resursların təxmin edilməsi
 • Layihə işlərinin müddətlərinin təxmin edilməsi
 • Layihənin şəbəkə diaqramı
 • Kritik yol metodu – CPM
 • Xərclərin təxmini və büdcə planlaşdırması
 • İnsan resurslarının planlaşdırılması

 

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Scroll to Top